Test dig selv

En selvtest fra bogen “The Highly Sensitive Person” af Elaine Aron. Noter din score undervejs og tæl sammen til sidst. Testen tager cirka fem minutter.

Er du særlig sensitiv?

For at teste, om du er særligt sensitiv, skal du besvare hvert spørgsmål i overensstemmelse med, hvad du føler.

Svar “sandt”, hvis det i det mindste eller i nogen grad er sandt for dig.

Svar “falsk”, hvis det ikke er særlig sandt eller slet ikke sandt for dig.

 • Jeg synes at være opmærksom på det uhåndgribelige i mine omgivelser.
 • Andre menneskers stemninger påvirker mig.
 • Jeg er tilbøjelig til at være meget følsom over for smerte.
 • På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen eller et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.
 • Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein.
 • Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.
 • Jeg har et rigt, sammensat indre liv.
 • Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.
 • Jeg er samvittighedsfuld.
 • Jeg bliver let forskrækket.
 • Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave meget på kort tid.
 • Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom at ændre belysningen eller siddepladserne).
 • Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang.
 • Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller at glemme ting.
 • Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film og tv-show.
 • Jeg bliver stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.
 • Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.
 • Forandringer i mit liv ryster op i mig.
 • Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.
 • Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.
 • Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort.
 • Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.

Dit resultat

Hvis du svarede ”sandt” på tolv eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv. Hvis kun et eller to spørgsmål er sande om dig, men i allerhøjeste grad sande, kan du også have grund til at kalde dig særligt sensitiv.

Kilde: Testen er udviklet af Elaine Aron og citeret ordret fra bogen Særligt sensitive mennesker, Borgens Forlag, 2008.

Hvis din besvarelse viser, at du er særligt sensitiv/sansestærk, er det mit håb, at du vil læse videre her på hjemmesiden. Min intention er, at du ved at spejle dig i min og andres historier bedre kan acceptere alle sider af dig selv. Jeg vil også gerne vise dig, at du absolut ikke er alene.

Var testen interessant for dig?

Du kan også læse mange gode artikler om karaktertrækket på HSP Foreningens hjemmeside: www.hsp-foreningen.dk/